Strojírenská výroba

Pískování

Prášková lakovna

Autodoprava

Firma Vladimír Trojan  

   

    Výložníky na veřejné osvětlení
    (ukázka z ČB – náměstí, ulice U Černé věže, u kostela sv. Mikuláše, Široká ulice)
     

 

rám klimatizační jednotky

 

válečkový dopravník   

 

rámy pro výrobní linky

 

kolostav na náměstí v ČB

 

 trafoskříně do automobilek

 

skříň pro modemy

 

kovový nábytek

 

schodiště

 

balkony

 

zábradlí

          

 

renovace

stavební konstrukce

       

   

 

 
 

Firma Vladimír Trojan, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice, tel./fax: 972544356 – strojírenská výroba, tel./fax: 972544306 – prášková lakovna,